Historie názvu města Havířov

Znáte město Havířov? Havířov je město, které se nachází na konci republiky odkud pochází většina pražáků, kteří s oblibou častují všechny ostatní v praze přízviskem „přistěhovalec“, ač vlastně statisticky jsou sami právě imigranti z těchto míst. Kdo předchozímu tvrzení nerozuměl, bude pravděpodobně z prahy nebo litvy. Flame. Hurá.

Havířov vyrostl jako houba po dešti v padesátých letech v duchu tzv. socialistického realismu (tedy mnoho, mnoho betonu, všechno hranaté a každý panel prošel schválením komunistické strany). Na tom by asi nebylo nic zase tak zvláštního, ačkoliv není bez zajímavosti, že o necelých šedesát let později je město prohlášeno za chráněnou památku, zejména díky atraktivním samičkám, které se zde vyskytují. Jinak v Havířově vcelku nic není. Jedna velká ulice, kruhový objezd, cigáni a nádech osmdesátých let.

holkyprvomajove

Co ale je zajímavé, je etymologie názvu města Havířov. Člověk neznalý by se logickou úvahou domníval, že do města se nasypala spousta havířů a odtud časem vykrystalizoval název města – Havířov. Leč, není tomu tak. Jak bylo v banánovém socialismu velice běžné, věci se děly tak nějak jinak, dá se říct, že obvykle navzdory zdravému rozumu. Nejinak tomu bylo i v tomto případě.

V roce 1955 vyhlásila vláda ČSR soutěž, do které měl lid rázovitého bezejmenného kraje s jednou ulicí zasílat své návrhy. Celkem 2350 uvědomělých občanů zaslalo v souhrnu 2350 návrhů názvu města, ze kterých měla původně komise sestavená stranou právě pro tento účel, vybrat ten jeden a správný název nového města.

Dorazily názvy různého druhu. Některé veskrze průměrné a bez fantazie, například Nový Život, Bardov, Petrov, Čurdov, Janáčkov, Stachanov, Fučíkov a podobné nesmysly. Dále některé duplicitní názvy (Praha – ta se objevila téměř 1500x, Brno – 1x), které byly ze soutěže vyloučeny. Někteří občané se snažili zvolit název tématicky, padly tak například tipy jako Uhlín, Havířovany, Stokomínů, Velká Rubava, Rubačov, Faratín, Šachtín nebo Kahanec.

Jiní, zejména politicky uvědomělí občané, pak navrhovali název jako memento vynikajícímu komunistickému prezidentovi-truhláři, kterého mimochodem strana po jeho smrti nepříliš úspěšně mumifikovala na, pozor, téměř celých deset let, po kterých ho také vystavovala v pojízdném cirkuse. Nicméně zlí jazykové tvrdí, že nebýt filmových studií na Barrandově, neměl by mumifikovaný prezident polovinu vystavované doby nohy, ruce, ani trup, které trikoví specialisté nahrazovali v průběhu uhnívání.

bludovice

Leč, to jsme odbočili. Takže jako memento tomuto jistě skvělému vídeňskému truhláři navrhovali někteří politicky uvědomělí občané názvy města jako například Klementov, Gottwaldův Horníkov či Klimentov. Ovšem to nebyl jediný politik, kterého si do úst a následně do názvu lidé vzali. Padaly též tipy prosté, tedy třeba Stalin či Zápotockýgrad.

Tím se dostáváme k názvům velice… jak to jen kulantně označit – debilním. Vskutku tak tristním, že by z nich člověk upad. Posuďte sami:

Do jedné kategorie se dají shrnout mírumilovní pomatenci, kteří navrhovali například: Ostravský Mírumilov, Všemír, Blahomír, Budomír.

Do další by patřili blázni, kteří hleděli vstříc budoucnosti a nejlepší s čím přišli bylo: Úsvit, Záblesk, Šťastnov, Úspěšín, Vzletovice. Doposavad názvy ještě jakž takž připomínaly alespoň teoreticky název města. Ovšem poslední kategorií jsou dle mého názoru výmysly zralé na jedličkárnu, protože mentálně zdravý člověk by přece nemohl navrhnout následující:

Chcemežít, Vzorvšem, Prácnov, Čestprácov, Budovatelnice, Budosociokolektivov, Brygadov, Socialín, Rudohvězdov, Rudozář.

Skvostné, že? Pokud se ptáte, jaký název nakonec komise složená ze samých odborníků vybrala, pak jste asi skutečně z prahy a budiž vám práce na české poště lehká. Pokud se ptáte, kterak komise k současnému názvu vlastně dospěla, vězte, že proces to byl tuze složitý.

Nejprve vybrali jako nejvhodnější jméno Šachtín, který údajně nejlépe vystihoval podstatu města, ačkoliv nejvíce občanů vyslovilo zájem o název Bezručov (podle tehdejší doby, kdy většina důlních zařízení – strojů – nebrala lidem práci, nýbrž ruce). Na druhém místě doporučili název Havířov a na třetím, čert ví proč, Cigrov. Ministerstvo vnitra nakonec rozhodl pro, pozor, Havířov.

Odměnu za bodře zvolený název obdržel jistý Alois Macura z Ropice u Českého Těšína.

Share

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *