content top

Osada Velké Těšany

Osada Velké Těšany

V rámci mého nového seriálu „Města a osady za tisíc“ jsem se rozhodl přinášet velmi nepravidelně (nebo třeba i vůbec, podle nálady) ucelené a pravdivé informace o vískách, které se nacházejí na mléčné dráze, především pak na Zemi. Začali jsme nedávno Dobrýdnovem (dříve Čestprácov) a dnes budeme pokračovat dále. Práce je to velmi namáhavá, ale rád to pro vás udělám. Nuže, po několika dnech strávených v moravské zemské knihovně a...

Read More

Historie názvu města Havířov

Historie názvu města Havířov

Znáte město Havířov? Havířov je město, které se nachází na konci republiky odkud pochází většina pražáků, kteří s oblibou častují všechny ostatní v praze přízviskem „přistěhovalec“, ač vlastně statisticky jsou sami právě imigranti z těchto míst. Kdo předchozímu tvrzení nerozuměl, bude pravděpodobně z prahy nebo litvy. Flame. Hurá. Havířov vyrostl jako houba po dešti v padesátých letech v duchu tzv. socialistického realismu...

Read More
content top