Buďte opatrní, prvního máje jsou vycházky povoleny ve většině ústavů!

[lang_cz]

Podle místního bulvárního plátku se můžeme prvního máje těšit na tyto následovníky prvomájových pochodů:- ultrapravičáci = pochod bláznů

– ultralevičáci = pochod bláznů

– sraz příznivců komunistů = pochod dobrovolně mentálně postižených s praporama a mávátkama

– sympatizanti ODS se sloganem „S ODS až na vrchol“ = pochod bláznů s modrýma ptákama, asi.

– příznivci kozího sýru a mléka (WTF?)

– sraz odpůrců komunismu na letenské pláni (třeba se tam konečně lidé dozví, jak se komunisti správně dělí = stejně jako v africe – mačetou a ideálně příčně)

– sraz spolku přátel koz (spolek je zaměřen proti zamýšlené změně současného stavu Kozího plácku. Předseda spolu s přáteli je pohoršen, že na tzv. Kozím plácku má stát socha rakouského lékaře Sigmunda Freuda. Raději by tam viděli sochu kozy)

Toť výčet všech recesistických pochodů, o kterých jsem se prozatím dočetl. Žádná relevantní akce ve vážném duchu se zatím konat nejspíše nebude, nebo o ní aspoň nikde nepíší.

[/lang_cz]
[lang_en]

Please Note: The title warning relates to Czech Republic!

According to the local tabloid we may expect the ensuing followers of the 1st May Day procession:

– extreme right-wingers = procession of psychos

– extreme left-wingers = procession of psychos

– communist-sympathizers meeting = procession of happy-to-be-psychos with flags and mávátka (mávátka are sticks with colored paper-tassels promoted by Gustav Husak, the 1983 soviet union hero – you better don’t ask for more details on this topic)

– ODS sympathizers having „With ODS to climax“ slogan = procession of psychos with blue birds, perhaps.

– goat milk & cheese fans (WTF?)

– meeting of communists protesters (maybe they will finally find out, how to correctly divide communists = i.e. the same way as they do in Afrika- with machete and ideally crosswise)

– meeting of goat fans (you don’t wanna know details)

This is the list of all jive-ass like processions, about which I have heard until now. No serious action is probably going to be held this time, but don’t worry, other than that, this is a really beautiful country (cough).

[/lang_en]

Share

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *