Osada Velké Těšany

V rámci mého nového seriálu „Města a osady za tisíc“ jsem se rozhodl přinášet velmi nepravidelně (nebo třeba i vůbec, podle nálady) ucelené a pravdivé informace o vískách, které se nacházejí na mléčné dráze, především pak na Zemi. Začali jsme nedávno Dobrýdnovem (dříve Čestprácov) a dnes budeme pokračovat dále. Práce je to velmi namáhavá, ale rád to pro vás udělám. Nuže, po několika dnech strávených v moravské zemské knihovně a stejnorodém muzeu vám dnes mohu přinést vyčerpávající informace o dalším velkoměstu.

Město, no… poněkud se mi příčí užít v souvislosti s následujícím popisem výraz „město“. Ani moře, kuře ni stavení nepřipadá v úvahu… Výraz vesnice zase evokuje, že se bude ve zmiňované vísce nacházet klid a pohoda, což také není pravdou – zmíňky o používání návykových látek mládeží v posledním vydání osadního zpravodaje to bohužel potvrzují a když k tomu přidáte liknavost města při prořezávání dřevin či špatnou slyšitelnost osadního rozhlasu, nemůže být o idylce ani zbla řeč! Pročež vylučovací metodou dojdeme k výrazu osada.

Kdo neví, co je osada Velké Těšany či kde leží, může využít vyhledávací postroj google a optat se. Dostanete informaci o obci velikosti přibližně pouštní oázy:

velke_tesany

Krásný šedý písek v okolí dosahuje téměř kvalit britských pláží, pouze mrzutá je absence moře.

Bylo by však hloupé a naivní domnívati se, že v okolí velkých těšan je pouze toto! V okolí se totiž nachází také Trávník, Zlá manka či Sobě suky. A tomu všemu dominují velké těšany umístěné krásně veprostřed.

Pokud pokládáte sobě otázku, kterak velké těšany ke svému názvu přišli, vězte, že etymologie není vůbec nudná! Prapůvodně ve století patnáctém osadu pojmenoval patron sexuální turistiky dané doby Johaness Alfons Kol Umbus III. jako Gross Tess Hany. Tento velký cestovatel a průkopník původem z amerického kontinentu zde navštívil místní hostinec za účelem, by sobě zakoupil ženštiny mravů poslabších. S překvapením na místě zjistil, že celá osada čítá pouze 144 žen a všechny jsou ochotné jít takříkajíc pod pytlík (výraz z patnáctého století označující tuze nemravné konání). Byl velkorysostí místních samiček natolik okouzlen a překvapen, že se rozhodl město sobě zakoupit a pojmenovat jej Gross Tess Hany. Gross je anglický výraz pro veletucet. Veletucet čítá 144, což byl původní počet chtivých místních ženštin a Tess a Hany jsou zkomoleniny jmen prvních dvou žen, které se nabídly (Teresa a Hana).

Tento název přetrvává až do konce 16. století, kdy osadu ovládnou sexuchtiví němci a protože výslovnost anglickou mají němci poslabší, zkomolí název obce na Gross Těšany (Gross Teshany – jak slyší, tak píšou). V sedmnáctém století potom vzniká další zkomolenina, tentokráte díky chybnému českému překladu – Hrubotěšany. Až finálně roku 1921 došlo k úřední změně názvu na Velké Těšany.

Není také bez zajímavosti, že město dlouhou dobu patřilo církvi, která jako vydavatel jedné z nejznámějších sexuálních příruček patří samozřejmě k největším mecenášům sexuálního turismu.

Podrobnější zkoumání osady shůry, tedy skrze mapu satelitní, odhalí, že v obci se nacházejí domy, na jejichž střechách není nic zajímavého a také, že s uspořádáním domů do pravidelných ulic a bulvárů si obyvatelé hlavu nikdy nelámali a stavěli tzv. po germánsku – zick zack.

Fotky dále prozradí, že v obci se nachází spousta plastových bazénů nafukovacích, záhadné kruhy v obilí či mlýn. Na oficiálních stránkách města se dále dočtete, že dominantní památkou města je také strom a dva dětské kostely.

Každopádně jak vidno, okolí je bohaté a různorodé. Do Velkých Těšan vede celkem jedna stezka, či spíše taková pískem zavátá, kalužemi protkaná komunikace lemována trnkami a demižony s tekutinami v různém stádiu nakvašení.

Oficiální historie osady praví mnoho, z toho zajímavý je snad prapor. A to prapor čtenářského oddílu jakéhosi Jena Hůlky, který v roce 1870 založil tento bodrý muž a po patnácti letech spolku pořídil též vlastní prapor, který byl používán právě při akcích spolku. Historie dále uvádí velmi důležitou informaci – totiž, že za druhé světové války byl prapor částečně poškozen a načež jako takový odevzdán do muzea v kroměříži.

V osadě žije celkem 452 kusů lidí o průměrném věku 47 let a není zde ani škola nebo poštovní úřad, zato zde mají telefon, strom a mlýn.

Telefon byl do osady přiveden pouhých 52 let po jeho vynálezu (a 263 let po vynálezu telefonu kelímkového) a na jeho zavedení se podílel jistý zlínský vykořisťovatel – nějaký Tomáš Baťa, jež přispěl částkou skorem 4 250,- Kč a to z fondu na podporu těchto technických vymožeností.

Zajímavé je, že osada byla elektrifikována až o osm let později, kdy se světlo dostalo až do 33 domácností. Jakým způsobem byly napájeny telefonní aparáty a ústředna předtím, není zcela jasné (oficiální anály toto neuvádějí), ale pravděpodobně na kličku či křečka asijského v běhacím kole.

Po válce si osada pořídila veřejný rozhlas a počet obyvatel klesl o osm procent. O téměř dekádu později si postavili koupaliště, počet obyvatel klesl o procent 12. O několik měsíců později nechalo představenstvo osady bazén naplnit vodou a počet obyvatel zůstal konstantní.

V roce 1996 byl proveden rozvod telefonní sítě v obci. Aspoň tak praví oficiální stanovisko. Která strana byla rozváděna a kdo získal děti (v tomto případě telefonní aparáty) není zřejmé.

V roce 1994 byl do osady zaveden vodovod a to i přesto, že se o něm jednalo již v roce 1925. Ovšem osada nebyla jednotná a staroosadníci, kteří studnu měli, odmítali finančně financovat vodovod těm, kteří studnu neměli a museli pít a mýt se pouze coca colou (chudší obyvatelé pak top topicem). Plyn do osady dorazil v roce 1998 a na jeho počest pokáceli radní sedm domů, čímž získali nejen prostornou náves, kterou se mohl plně rozléhat místní rozhlas, ale také konečně místo, kde se podařilo otočit autobusu čsad a osada tak konečně získala své první autobusové spojení s okolním světem.

Kulturní dům byl v osadě postaven až v roce 1989 v rámci tzv. akce Z a výstavba trvala tři léta. Do té doby se při kulturních slavnostech sedělo na vlastních židličkách uprostřed improvizovaného náměstí. Kdo sesličku neměl, mohl si za rozumný poplatek tři kčs židličku vypůjčit ze školky v kroměříži pod podmínkou, že ji po víkendu vrátí.
velke_tesany_pred_kulturnim_domem

Zdroj: http://www.barice-velketesany.cz/

A co si o osadě myslí veřejnost? Názory členů okolních obcí zní jasně: v osadě je něco značně shnilého:

Dobrý den,
byl tomu měsíc, kdy jsem s mojí nemocnou maminkou procházela vaší vesnicí. Bylo pěkné počasí, jarní sobota odpolední. Idylka ale netrvala dlouho, když jsme přiblížili se k  jednotě, dnes asi pohostinství Becher bar. Mraky kouře hnaly se na nás, mamince se dělalo nevolno. U příjezdu k jednotě jsem se ptala pána, asi bude topičem nebo majitelem, proč tak kouří ….. vyslechla jsem si o sobě nepěkné věci, jsem así nebyla první kdo se ptal. Jsem z Kroměříže bydlím v Dolních zahradech, vedení města nepokládám za nejlepší, ale přesto takové vytápění by si nikdo nedovolil.

Zdroj: http://www.barice-velketesany.cz/

Nedivím se, becherovku jsem kdysi ochutnal a bylo mi z ní také značně blivno.

Zajímavosti osady

Požární ochrana očima dětí vzbuzuje také jisté obavy, například tento obrázek smějícího se požárníka a hořících lidí, kterých si tento stoicky nevšímá, ve mě tedy nebudí zrovna velkou důvěru a v autorovi obrázku rozhodně nespatřuji žádného velkého budoucího hasiče, natož požárníka. Smutné, hrozivé.

Osada Velké těšany se také jako jedna z mála může pochlubit siamskými dvojčátky. Krásné, avšak strašidelné.

V osadě se nachází divadelní spolek, zde ilustrační foto z inscenace pohádky o tahání řepy:

velke_tesany_kterak_tahali_repu

Zdroj: http://www.barice-velketesany.cz/

Podle oficiálních informací je v osadě letos vakcinace lišek prováděna perorálně. Hmmm. Huh.

Nu a co říci závěrem? Hlavou se vám jistě honí řada otázek, podobně jako mě. Například když jsou velké těšany, jsou také těšany malé? Nebo aspoň střední? Podle odborníka z výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického jsem prý kokot a mám si zavolat někam jinam, že on tuto informaci neví. Ani mé spílání, že by měl plácat mapy, tak to přeci musí vědět a navíc jeho ústav byl zřízen ministerstvem školství, které financuji já, ho neobměkčilo a zavěsil. Mrzuté. Ale nebudu vás napínat, ani střední ani malé těšany nejsou.

Zdá se, že jediné pozitivní na tomto článku je to, že v kroměříži existuje jedna tuze šikovná slečna dávala jedny z nejlepších erotických masáží z veselým zakončením, na což jsem si v průběhu psaní tuze mnoho vzpomněl a jal se slečnu ověřovat, zdali stále takto diskrétně přivydělává sobě o víkendových dnech. Jak jsem zjistil, již nepracuje v kroměříži, ale přestěhovala se do jiného města, ale za menší větší úplatu by byla ochotna v tom pokračovat, že se jistě dohodneme. Pročež i přes slabší informační hutnost této informace pro vás ostatní jsem tuze spokojen. Tak.

Share

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *