[lang_cz]

Příroda nás vybavila spoustou závislostí, jednou z nich je touha po opačném pohlaví (no dobře, některé poškozené vzorky mohou vykazovat jinou orientaci, ale obecně řečeno by to mělo být opačné pohlaví), zejména tedy za účelem výroby potomků a zachování lidstva. Neočekávaně se však lidstvo začalo honit za něčím jiným, než je právě kopulace. Ať jsou to již peníze, peníze, ropa, zlato, diamanty nebo cokoliv dalšího, není to výroba dětí. Důkazem pro toto tvrzení je i následující koláž na téma evoluce lidstva:

Evoluce lidstva

Evoluce lidstva (náhradní link)

[/lang_cz]

[lang_en]

Lady (bitch?) nature equipped us with many addictions, one of them is desire for the opposite sex (well, ok, some corrupted samples may show different attitude, but generally speaking, it should be opposite sex), especially in order to make children and therefore preserve the humanity for some time. Unexpectedly people started to chase something different (money, money, oil, gold, diamonds,…) and stopped making kids! Well, the proof of this can be found on one of the URLs below.

Human evolution

Human evolution (mirror)

[/lang_en]

Share

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *